Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
22.04.2021
Nové produkty značky GO4LUBE
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám představit značkové oleje a maziva značky GO4LUBE, kdy jsme náš sortiment nabízeného zboží rozšířili o desítky da... číst celé
07.06.2021
Dodáváme filtry značky MANN-FILTER a originální filtry!
Vážení zákazníci, rozšiřujeme náš sortiment o další produkty, a to konkrétně o filtry, ať už především o filtry olejové, tak o filtry vzduchové, pali... číst celé
02.05.2021
Největší sortiment průmyslových olejů a maziv značky Mobil!
Petrolio.cz - speciální internetový obchod na průmyslové produkty značky Mobil, a to produkty využívané například ve výrobních továrnách McLaren, jako... číst celé
Zobrazit všechny novinky

Stav Vaší zásilky sledujte zde!


https://tracking.ulozenka.cz

Stačí kliknout a následně zadat ID zásilky (objednávky), které Vám bylo doručeno e-mailem!

 

Náš e-shop je registrován k EET!

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
  3. Info o právech spotřebitele

1) Informace o prodávajícím

Prodávajícím je provozovatel portálu Petrolio.cz

Lukáš Kotoun

Moravanská 89

619 00  Brno

IČO: 882 63 967

DIČ: CZ9107224214

Fyzická osoba zapsána v registru živnostenského úřadu magistrátu města Brna pod č.j.: OZU/6873/2011/Seh/3

E-mail:petrolio@email.cz

Telefon: +420 737 863 021, +420 737 863 036

Webové stránky: www.petrolio.cz

2) Poskytované zboží a služby

Předmětem kupní smlouvy jsou zboží a služby, jejichž popis i s cenou je uveden na webových stránkách, a které jste si vybrali při uzavírání kupní smlouvy. Službami se rozumí především doprava zboží. Rekapitulaci všech objednaných služeb a zboží včetně cen zasílá prodávající kupujícímu v co možné nejkratší po uzavření smlouvy na uvedenou e?mailovou adresu formou potvrzení objednávky.

3) Právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu

Vy, jakožto kupující – spotřebitel, máte právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy došlo převzetí zboží. Od smlouvy můžete odstoupit také kdykoliv před dodáním zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit informovat prodávajícího. Odstoupení můžete učinit v jakékoliv formě, například telefonním hovorem, e-mailem či dopisem. Pro odstoupení od smlouvy můžete využít formulář, který je
přílohou těchto informací, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy v poslední den čtrnáctidenní lhůty.

Pokud odstoupíte od smlouvy, musíte prodávajícímu nejpozději do jednoho týdne od odeslání prohlášení o odstoupení od smlouvy zaslat zboží, které jste od něj obdrželi. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží odešlete nejpozději v poslední den lhůty. Ponesete pouze přímé náklady spojené s vrácením zboží (zejména poštovné a balné).

Spolu se zbožím musí být prodávajícímu zaslány také originální doklady ke zboží (zejména doklad o koupi). Na vráceném zboží nesmí být porušeny ochranné samolepky či pečetě instalované výrobcem.

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informování o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy) všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží. Platby však nejsme povinni vrátit, dokud nám nezašlete zpět zboží, ohledně kterého uplatňujete právo na odstoupení od smlouvy, nebo dokud neprokážete, že jste nám
toto zboží odeslali.

Jestliže jste zvolili jiný, než nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (mezi tyto způsoby dodání se nezahrnuje možnost osobního převzetí zboží zdarma v místě podnikání prodávajícího nebo rozvoz zdarma po Brně, pokud kupující – spotřebitel nebydlí v Brně).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

4) Odpovědnost za vady

Prodávající má povinnost dodat Vám zboží bez faktických i právních vad. Pokud se na zboží vyskytne vada do 24 měsíců od převzetí nebo během doby použitelnosti zboží, je-li vyznačena na obale, nese za tyto vady odpovědnost prodávající (tzv. záruka).

Pokud se tedy do 24 měsíců od převzetí zboží nebo do konce doby použitelnosti zboží, je-li vyznačena na obale, na zboží vyskytne vada, máte právo zboží tzv. reklamovat, tedy uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace může být provedena jakoukoliv formou, například písemně, e-mailem i telefonicky. Musí z ní však být patrné údaje o Vaší totožnosti, specifikována kupní smlouva, ze které uplatňujete odpovědnost za vady, charakterizováno zakoupené zboží, popsána vada či vady zboží, a zvolen některý z nároků.

V ideálním případě reklamujte zboží zasláním zboží na adresu prodávajícího spolu s reklamačním formulářem, který je přílohou těchto informací, a kopií faktury. I když je tento způsob nejrychlejší, není to podmínkou. Vaši reklamaci vyřídíme ve lhůtě 30 dnů od obdržení Vaší žádosti o vyreklamování.

Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, či vady zboží, o kterých jste věděl(a), nebo které jste sám způsobil(a).

Pokud bude Vaše reklamace uznána za oprávněnou, máte nárok na:

-       výměnu součásti věci, pokud se vada týká pouze této součásti, jinak máte právo na dodání nové věci bez vady, pokud to není nepřiměřené vzhledem k povaze vady; a pokud tyto nároky nejsou uplatnitelné, pak můžete od smlouvy odstoupit nebo můžete požadovat bezplatné odstranění vady, pokud ji lze odstranit bez zbytečného odkladu;

-       pokud se vada objevila opakovaně po dřívějších reklamacích nebo pokud má zboží více vad, můžete i u odstranitelné vady uplatnit právo na dodání nové věci nebo právo na výměnu vadné součásti věci, případně můžete od smlouvy i odstoupit;

-       pokud od smlouvy neodstoupíte nebo neuplatníte-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že Vám nemůžeme dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Požadovaný nárok si můžete sami zvolit při reklamaci.

5) Související informace

Náklady na použité prostředky komunikace na dálku (např. náklady na odchozí hovory, či náklady na přístup k internetu) hradíte Vy sám/sama.

Veškeré spory mezi kupujícím a prodávajícím budou řešeny před obecnými soudy České republiky a podle českého práva.

Pokud bude mít podezření, že prodávající porušuje právní předpisy, máte možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která je oprávněna prodávajícího kontrolovat. Více informací na www.coi.cz.

Tyto Informace o právech spotřebitele slouží pouze k informování spotřebitele a nezakládají žádná práva a povinnosti, která by nevyplývala z kupní smlouvy, obchodních podmínek či ze zákona nebo jiných právních předpisů.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Tento formulář slouží jako vzor pro případ, že budete chtít využít práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů.

Adresát:

Lukáš Kotoun

Moravanská 89

619 00  Brno

IČO: 882 63 967

E-mail: petrolio@email.cz

Spotřebitel:

Jméno a příjmení spotřebitele

Uveďte Vaše jméno a příjmení, které
jste uvedl(a) při uzavírání smlouvy

Adresa spotřebitele

Uveďte Vaši adresu, kterou jste uvedl(a) při uzavírání smlouvy

Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy

Zde specifikujte kupní smlouvu – číslo objednávky, co jste si objednal(a) apod.

Datum objednání a převzetí zboží

Zde napište, kdy jste si zboží objednal(a) a kdy jste jej převzal(a).

Podpis spotřebitele

Pokud odesíláte formulář v listinné podobě, zde připojte Váš podpis.

Datum

Uveďte datum odeslání formuláře

Vzorový reklamační formulář

Tento formulář můžete použít v případě, že uplatňujete práva z odpovědnosti za vady ve lhůtě do 24 měsíců od převzetí zboží. Tento formulář vyplňte a spolu se zbožím zašlete na adresu prodávajícího.

Adresát:

Lukáš Kotoun

Moravanská 89

619 00  Brno

IČO: 882 63 967

Spotřebitel:

Jméno a příjmení spotřebitele

Uveďte Vaše jméno a příjmení, které jste uvedl(a) při uzavírání smlouvy

Adresa spotřebitele

Uveďte Vaši adresu, kterou jste uvedl(a) při uzavírání smlouvy

Tímto oznamuji, že uplatňuji práva z odpovědnosti za vady z kupní smlouvy

Zde specifikujte kupní smlouvu – číslo objednávky, co jste si objednal(a) apod.

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuji ohledně tohoto zboží

Zde specifikujte zboží, které vykazuje vady, a které proto reklamujete.

Reklamované zboží má tyto vady

Popište podrobně veškeré vady, které zboží vykazuje, a v čem spatřujete jejich příčinu.

Datum převzetí zboží

Napište, kdy jste Vy, nebo Vámi pověřená osoba, převzal(a) zboží, například od přepravce

Uplatňovaný nárok z odpovědnosti za vady

Zvolte jednu z možností, jak má být vaše reklamace vyřízena

  1. Odstranění vady

  2. Sleva z kupní ceny

  3. Odstoupení od smlouvy

  4. Dodání nového zboží

Podpis spotřebitele

Pokud odesíláte formulář v listinné podobě, zde připojte Váš podpis.

Datum

Uveďte datum odeslání formuláře.

Kde nás najdete

Čechyňská 361/16
Brno - Trnitá, PSČ: 602 00

Vrátnice areálu Čechyňská

Pondělí, úterý, středa a pátek, vždy od 8:00 do 17:00 hod.

 

© 2021. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz